Από το 1970, Δημιουργούμε Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Διαθέτουμε ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Υποστηρίζουμε την ορθολογική χρήση του ξύλου καθώς αποτελεί για εμάς ένα πολύτιμο δομικό υλικό. Γι αυτό και ενεργούμε με υπευθυνότητα. Επιλέγουμε εμπορεύματα από εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση διαχείρισης δασών. Δάση επιλεγμένα, που καλλιεργήθηκαν με βιώσιμο τρόπο και φυσικά είναι νόμιμα υλοτομημένα.

Με αυτόν τον τρόπο, όλοι μαζί συμβάλουμε σε μια υγιή βιομηχανία και προμήθεια πρώτων υλών.

Περισσότερα

Τα εμπορεύματα, οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις σας, εναρμονίζονται με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, ικανοποιώντας ευρύ φάσμα χρήσεων και απαιτήσεων.

Περισσότερα