ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις μας, εναρμονίζονται με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, ικανοποιώντας ευρύ φάσμα χρήσεων και απαιτήσεων.

Πολιτική Ποιότητας

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Συνεργαζόμαστε με κορυφαία εργοστάσια ξυλείας. Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας πρώτων υλών και λειτουργίας εργοστασίου.